Rallysprint Předotice

Datum závodu:12.5.2018
Start závodu:09:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF

 Mapa RZ + Sevis

Poslání soutěže:

Soutěž je zaměřena na vyzkoušení posádek, získání nových zkušeností v ovládání vozů na uzavřené trati a prožitízávodnické atmosféry. Důležité je uvědomění, že soutěžit se má pouze na uzavřených tratích a ne svévolně vobcích a veřejných prostranstvích.

Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv jedno i dvoučlenná posádka, řidič starší 18 let s platným ŘP a spolujezdecstarší 18 let, s vozidlem opatřeným ochranným bezpečnostním rámem i bez něj. Každý jezdec startuje na vlastnínáklady a vlastní nebezpečí.S jedním vozem mohou startovat 2 a více jezdců (každý musí podat přihlášku zvlášť). Střídání na voze je nutnéoznámit při podání přihlášky, abychom vytvořili ve startovní listině dostatečný odstup, pro vystřídání jezdců navoze. Spolujezdec může střídat vozy. V průběhu soutěže můžete střídat spolujezdce ale POZOR !!!! každýúčastník závodu MUSÍ být nahlášen a pojištěn.!!!Vozidlo nemusí mít platnou STK, SPZ (RZ), platné emise, zaplacené povinné ručení a nemusí obsahovat povinnouvýbavu dle platného zákona o pozemních komunikacích. Musí však obsahovat hasící přístroj. Uchycení hasicíhopřístroje musí být způsobem, který zaručí při nehodě, že se hasicí přístroj neuvolní. Nicméně musí býtpoužitelný okamžitě při potřebě a umístěn v dosahu sedící posádky. Vozidlo musí být vybaveno řezacím nožem napásy, který musí být umístěn tak, aby byl použitelný z pozice sedící připoutané posádky.Důraz bude kladen na kontrolu uchycení baterie (doporučujeme horní držák přes baterii, kotvený v originálnímzávitu, bateriový popruh), zakrýtého „PLUS“ pólu na baterii, uchycení rezervního kola a hasícího přístroje v autě.Do závodu nebude přijato vozidlo s nevhodným uchycením.V případě umístění nádrže uvnitř vozu, musí být použit ochranný kryt zachycující případný únik kapaliny doprostoru posádky. Vedení paliva vnitřkem vozu musí být zabezpečeno proti nežádoucímu porušení a následnémuúniku paliva. V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout do závodu (zhodnotítechnický komisař), tato posádka nemá nárok na vrácení startovného a to ani v poměrné části.Pro celou soutěž jsou zakázány pneu typu slick!!!!! Použité pneumatiky musí mít po celou dobu závodu min. výškuvzorku 1,6mm, pokud nejsou použity pneu určené pro rallye. (v případě použití pneu typu slick-nelisovaná pneu-semůže posádka účastnit závodu s vědomím, že pořadatel nebere dále za tuto posádku odpovědnost, nebudepojišťovnou žádná škodní událost řešena, posádka za škody způsobené odpovídá sama, posádka musí použití pneuSlick oznámit technickému komisaři a podepsat souhlas s podmínkami).Závodu se nesmí účastnit vozidlo s otevřenou střechou tzv. Kabriolet.Pro start v soutěži je nutná ochranná přilba schváleného typu na hlavě jezdce i spolujezdce, posádka musí býtřádně připoutána bezpečnostními pásy (viz pravidla platná pro celý seriál závodů ADCupu)Během jízdy musí být na voze zavřená všechna okna i dveře (zadní okna mohou být použita k odvětrání, ne všakplně otevřena).Pro administrativní přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a občanský průkaz spolujezdce.Další vybavení posádky a vozu musí splňovat podmínky "Pravidel platných pro celý seriál závodů AUTO Design Cup2018".

Povinné svícení:

Po celou dobu závodu nemusí mít vozidlo rozsvícené potkávací světlomety.

Termín a místo:

Soutěž proběhne 12.05.2018 sobota (přejímky i závod)

Přihlášky a startovné:

Startovné: 2.500.-Kč + 500,- pojištění odpovědnosti i úrazu posádky na uzavřených tratích. Startovné jenutné zaplatit v plné výši včetně pojištění.

Přihlášku zasílejte na adresu: AUTO Design, Skuherského 58, 370 01 České Budějovice. Přihlášku musídoprovázet zaplacené startovné, které se hradí poštovní poukázkou, převodem nebo hotově, v plné výši včetněpojištění, ve firmě AUTO Design PO-PÁ 10:00-17:00. E-mail: autodesign@centrum.czČSOB a.s.: 235598107; kód banky 0300; variabilní symbol – rodné číslo jezdce; konst. symbol 0008.Pořadatel zaplacené startovné nevrací ředitelem vyloučené posádce, ani posádce, která se bez udání důvodu čiřádné omluvy nedostaví včas na administrativní resp. technickou přejímku. Pořadatel nebude přihláškypotvrzovat. Bez zaplaceného startovného nebude přihláška přijata. Pořadatel si vyhrazuje přávo nepřijmoutposádku do závodu bez udání důvodu, popř. při vyčerpání max.propustnosti. Účast v závodě není možné vymáhat.

Propostnost tratě je omezen !!!!Seznam přihlášených posádek bude zveřejněn na www.autodesigncup.czŘeditelství soutěže:Ředitel soutěže Mráz Petr 606 325 812Hl. rozhodčí Koukal PavelVýpočetní středisko Zemek MartinTraťový komisař Karel LadislavTechnický komisař Marchal Jaroslav, Koukal PavelVedoucí RZ Hoďánková Hanička, Marková MonikaZdravotnické zabezpečení: ODZS České Budějovice

Harmonogram:

12.05.2018 6:30 - 8:30 administrativní přejímka (v servisní zoně)12.05.2018 6:30- 8:30 technická přejímka (v servisní zoně)12.05.2018 8:45 rozprava (v servisní zoně)12.05.2018 9:15 start uzavíracího vozu do soutěže12.05.2018 ?? vyhlášení výsledků (cca 20min po dojetí posledního vozu soutěže)

Centrum soutěže:

bude upřesněno v PU (soutěž bude probíhat cca 1km od Písku, u obce Předotice, Drhovle,Čížová)

Seznámení s tratí:

12.05.2018 6:30 – 8:30 hod.RZ lze projet pod dohledem pořadatelů, policie a za dodržení pravidel silničního provozu s omezením max.rychlosti na 50km/h !!! POZOR - trať nebude uzavřena!!!!!Jízda v protisměru RZ je zakázána!Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování,tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno!!

Pohyb posádek na trati RZ před zahájením seznamovacích jízd je přísně ZAKÁZÁN. Bude-li jakákoliv posádkaspatřena na trati mimo dobu vyhrazenou pro sezn. jízdy, bude jí odmítnut start do závodu bez možnosti vrácenístartovného. V případě, kdy nerespektování tohoto zákazu zapříčiní zrušení RZ, bude pořadatel vymáhat ztrátyze zrušení RZ po posádce toto způsobující.

Vypsané třídy:

A1 – do 1000ccm; A2 – do 1300ccm; A3 – do 1600ccm; A4 – do 2000ccm; A5-2WD nad 2000ccm; A5-4WDnad 2000ccm; A6 - diesel

Popis tratě:

Bude upřesněno v PU.Délka tratě cca 5km – plánovaný počet RZ 3x denní etapa. Povrch tratě – asfalt (2/3 tratě asfalt zánovní, 1/3tratě starší asfalt). Trať je ve stylu tratě Třebonínského rallysprintu – tzn. Start a cíl v jednom bodě, RZ jeokruhového typu, kdy se pojede stylem START- dvakrát dokola okruhem – CÍL.POZOR!!! trať není tak technická jako Třebonín. Komunikace je širší a celá trať je rovinatější, v několikapasážích velmi rychlá (zde budou použity retardéry, za účelem zpomalení). Nicméně většina tratě je meziloukami, takže bez stromů a sloupů. Hodnocení: Trestné body: za poražení, odsunutí pneu či kuželu v retardéru i kuželů stojících mimo retardér – 5s.Otevřená přední boční okna 10s. Nepřipoutání posádky, nepoužití ochranných přileb – diskvalifikace.Nesportovní chování – diskvalifikace.Požití alkoholických nápojů, psychotropních a omamných látek – okamžitá diskvalifikace a řešení Policií ČR.Rozhodnutí bude dle rozhodčího faktu, hlavního rozhodčího závodu a ředitele závodu. Nedodržení stanovenýchpodmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování. Tato posádka bude vyloučena ze soutěže astartovné jí nebude vráceo !!!

Povinné reklamy:

dodané pořadatelem musí být viditelně vylepeny na všech soutěžních vozech pod případnou pokutou nebodiskvalifikací ze závodu!!

Generální sponzor:

AUTO Design-TUNING.cz České BudějoviceRPKM s.r.o.

Další sponzoři a partneři:

HVP pojišťovna, ODZS Č.Budějovice, CRnet.cz, Toi Toi ČB, AMA-Auto Marchal,za věcné dary jezdcům – Autochladiče Drhovice

Poděkování:

Obci Předotice, Drhovle, Čížová, dotčeným orgánům spojeným s uzavírkami komunikací a povoleními, které jsoupotřebné k uskutečnění soutěže, Policii ČR aj.

Pojištění:

viz Pravidla platná pro celý seriál závodů Auto Design Cup 2018

Ubytování a strava:

Pořadatel ubytování nezajišťuje. V prostoru servsní zony bude stánek s občerstvením. Ceny přijatelné, obsluha příjemná.

Pravidla platná pro celý seriál závodů AUTO Design Cup-www.autodesigncup.cz

Další doplnění nebo změny těchto propozic na www.autodesigncup.cz