https://www.high-endrolex.com/28

Pojištění | AUTO Design CUP

https://www.high-endrolex.com/28

 

Pojištění účastníka seriálu AUTO Design Cup

Vážení,

věnujte prosíme tomuto dokumentu pozornost.

Každá posádka, která se účastní soutěže v rámci AUTO Design Cup, je řádně pojištěna – Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. - HVP, a.s. Tato pojišťovna je dlouholetým partnerem celého seriálu AUTO Design Cup a zároveň je i velkým sponzorem, a to tím, že Vám – závodníkům- poskytuje pojistky za výrazně nižší cenu, tudíž Vám šetří náklady spojené se soutěží. Děkujeme...

Pojistka, kterou máte na soutěž uzavřenou se skládá z pojistky úrazu posádky a pojistky odpovědnosti účastníka závodu. V ceně 500,- máte zahrnuty obě tyto pojistky (díky spolupráci s HVP, a.s.).

Pojistka slouží k náhradě škod způsobené pojištěncem, na uzavřené trati. Pojistka se sjednáva na každého účastníka zvlášť a to dle jména a rodného čísla. Přihláška k soutěži je nedílnou součástí pojistné smlouvy, proto vždy potřebujeme mít přihlášky kompletně vyplněné.

Jak je nutné postupovat v případě, kdy způsobíte škodu:

způsobíte-li jakoukoliv škodu, je toto nutné nahlásit řediteli závodu, popř.hlavnímu rozhodčímu. Důležité ale je, aby jste spolupracovali v dalším řešení pojistné události. Je nutné, aby jste byli v kontaktu s pořadatelem, jelikož při nahlášení pojistné události musíte protokol podepsat (jako viník). Bez spolupráce s Vámi nejsme schopni pojistnou událost dořešit a tím pořadateli vznikají veliké startosti a výdaje na odstranění škod. V takovém případě bychom byli nuceni vymáhat náhrady škod soudně a tím se dostaneme všichni do zbytečných problému. Pojistka je od toho aby jste byli krytí, tak není žádný důvod nespolupracovat.

Děkujeme za pochopení.

 

1) úrazové pojištění posádky vozidla, spojené s nezbytnými zdravotními výlohami

Smrt úrazem : 100.000,-Kč

Trvalé následky : 100.000,-Kč

 

2) odpovědnost účastníka závodu

Pojistná částka : 500.000,-Kč

Spoluúčast : 1.000,-Kč

Rozsah pojištění: pojištění se vztahuje na odpovědnost účastníka závodu „Hobby-Rally“ po dobu trvání tohoto závodu. Pojištění se nevztahuje na škody, které si závodníci způsobí navzájem, a na škody, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené na majetku třetích osob např. nabourané ploty, veřejná osvětlení, mostky, svodidla atd. V případě pojistné události pojišťovna vyplatí náhradu nákladů na uvedení poškozené věci do původního stavu, od tohoto plnění se odečítá spoluúčast ve výši 1.000,-Kč.

 Pojistné za závod (posádka)

- pro účastníky AUTO Design cup - 500,-Kč

- Pro ostatní - 1100,-Kč

 

Jestliže se Vám bude zdát pojistné plnění v nízkém rozsahu, máte možnost připojistit se na částku 1.000.000,- Kč se spoluúčastí 1.000,- Kč. Musíte o tomto informovat pořadatele a navýšit částku pojistného na 900,- (také dotované HVP, a.s.), kterou je nutno zaplatit spolu se startovným.

Při navýšení pojistných částek na dvojnásobek:

Pojistné za závod (posádka)

- pro účastníky AUTO Design cup - 900,-Kč

- Pro ostatní - 1.850,-Kč