https://www.high-endrolex.com/28

Rally bezpečně | AUTO Design CUP

https://www.high-endrolex.com/28

Rally bezpečněBezpečnostní průvodce

 

 • Uposlechněte pokynů pořadatelů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. V případě neukázněnosti hrozí zrušení rychlostní zkoušky!!!
 • Zvláště nebezpečné úseky jsou označeny nápisem "Zakázaný prostor". Nepokoušejte se na tato místa proniknout.
 • Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce, ani nepředvídatelnou technickou závadu vozidla.
 • Nestůjte na "únikových cestách" a na vyznačených nebezpečných místech.
 • Vyvarujte se míst pod úrovní tratě.

 


Červeně vyznačené prostory jsou pro diváky ZAKÁZANÝ PROSTOR, kde hrozí smrtelné nebezpečí!!!

 

 • Spolupracujte s pořadatelem, v případě hrozby nebezpečí ho o nastalé situaci neprodleně informujte.
 • V případě jakékoliv nehody na RZ vyčkejte s eventuální pomocí na dispozice pořadatelů.

 

 

 • Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem. Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost.
 • V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.
 • Počítejte s časovým limitem, po který je trať RZ uzavřena před startem i po ukončení rychlostní zkoušky.
 • Zaujměte své místo u trati RZ před očekávaným průjezdem prvního jezdce. Trať RZ je otevřena až po projetí pořadatelského vozidla.

 

 

 • Po dobu trvání soutěže se na přístupových cestách vyhněte jízdě proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou často úzké a jezdci mohou spěchat.
 • Neničte životní prostředí a neparkujte tam, kde byste překáželi soutěžícím posádkám, servisním doprovodům a ostatním účastníkům silničního provozu.
 • Parkujte se svými vozidly na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách, určených příslušníky policie či pořadateli.

 

 

 • Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavějte před "hradbu" stromů. Nestůjde za skoky, na vnější straně zatáčky, před domy nebo jinými nepřekonatelnými překážkami. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa, vždy si připravte možnou únikovou cestu.
 • Místo ke sledování soutěže vybírejte pokud možno na vyvýšených místech, za pevnými překážkami apod.

 

 

 • Nestůjte tak, abyste zakrývali případné značky, návěstí, směrové značky a ostatní pomůcky soutěže.
 • Nevoďte s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí zvířata zavřete, aby se nedostala na trať.
 • Neházejte na trať rychlostních zkoušek žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost projíždějících soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník.

Alkohol na rally NEPATŘÍ!!!

Zdroj obrázků - Bezpečnostní předpisy Acropolis Rally a Rally Norway

více informací na www.rally-bezpecne.cz