https://www.high-endrolex.com/28

Automobilová Orientační Soutěž | AUTO Design CUP

https://www.high-endrolex.com/28

Automobilová Orientační Soutěž

Datum závodu:30.7.2022
Start závodu:08:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Seznam posádek:seznam posádek.PDF

 Start soutěže 8:00 hod. na ÚAMK autocvičiště ČB

Příručka automobilové orientační soutěže

 

Jedeme za normálního silničního provozu a za dodržování všech PSP (pravidel silničního provozu) včetně dodržování povolených rychlostí.

 

Cílem AOS je projet zadanou trať s co nejmenším počtem trestných bodů.

 • Trať je zadaná pomocí itineráře (grafického průvodce po trati)

 • Soutěžící pak projíždí průjezdní kontroly (PK). Tyto kontroly slouží k zápisu údajů do jízdního výkazu (JV) a tím ke kontrole pohybu soutěžícího po trase soutěže. Umístění PK najdete v JV.

 • AOS je v denní etapě, rozdělena na šest sekcí.

 • Při správném vyřešení itineráře existuje jediná správná varianta průjezdu etapy (od startu do cíle)

 • Součástí soutěže jsou tajné kontroly. Tyto prvky jsou také zatíženy trestnými body (TB)

 

Vysvětlení pojmů

 • AOS - automobilová orientační soutěž

 • Itinerář - zkráceně iti, zadání průjezdu etapy, po jehož správném vyřešení existuje jediná správná varianta průjezdu od startu do cíle

 • Mapa - mapový podklad, podle kterého projíždí posádka etapu

 • JV - jízdní výkaz - karta, kterou májí posádky v autě během etapy. Rozhodčí v ČK zapíše čas odjezdu a příjezdu do ČK. Vyplňte si st.číslo, na trati do něj rozhodčí v PK razítkují / zapisují případná zdržení a soutěžící do něj vyplňují PK a úkoly. Po dojetí soutěže se do něj ve výpočetním středisku zapisují trestné body (TB)

 • PK - průjezdní kontrola na trati soutěže, kde obdržíte nebo dle pokynů zapíšete záznam do JV (písmena PK z cedule neopisujete do JV)

   

 

Co potřebuji

 • jakékoliv osobní auto do 3,5t, které má platný TP a je způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích

 • tvrdou silnější podložku na klín, na které navigátor řeší iti a zapisuje PK do JV

 • psací potřeby (propisku, ostrou tužku, zvýrazňovače, tenký barevný fix)

 • doporučujeme mít staženou aplikaci kompas, nebo mít kompas s sebou

 • deštník – při plnění některých úkolů je potřeba opustit vozidlo, i kdyby pršelo

 

Jsem na první soutěži

 • Přejímka - místo, kde si mě pořadatel zapíše, že jsem přijel a dostanu přidělené startovní číslo.

 • Zahájení + rozprava - probíhá na předem určeném místě v čase dle časového harmonogramu soutěže. Soutěžící se dozví poslední potřebné informace a zároveň mohou vznést své dotazy pořadateli, pokud jim něco není jasné. Na těchto soutěžích jsou pořadatelé vždy připraveni zodpovědět i základní otázky posádkám, které jsou na své první soutěži.

 • Start - v předem určeném startovním pořadí najíždějí auta ke startu.Startuje se v 3-5 min. intervalech. Motor je v klidu. Posádka obdrží 5 min. před startovním časem

 • Itinerář a mapu. Na pokyn startéra, který předá posádce jízdní výkaz, posádka odstartuje do jízdy zručnosti a následně do první sekce denní etapy.

 • Po startu - na vhodném místě řidič zastaví, pokud možno ještě před první křižovatkou a oba společně si označí v iti důležité informace - hlavně detaily z JV

 • Taktika jízdy na první AOS a ve chvílích, kdy se nedaří - tato soutěž je velmi jednoduchá, určená pro začínající posádky. Soutěž je postavena tak, aby i při vynechání úseku byla pro posádky jetelná.

 • Pokud jsem se ztratil při reálné jízdě, musím se vrátit k poslední křižovatce, kde jsem ještě věděl, že jedu určitě dobře. Když si nejsem vůbec jistý, kde to bylo, musím zjistit, kde jsem asi v mapě a kde je v iti nejbližší mapové místo se zadaným příjezdem nebo výjezdem. Do tohoto místa se musím libovolně dostat, abych z něj mohl pokračovat dále dle iti.Bude mi zřejmě chybět nějaká PK, ale to není v tuto chvíli podstatné. Nebudu-li se orientovat, kde přesně jsem, najdu si v iti začátek sekce, kde vynuluju a od nuly jedu dle itineráře dál.

 • Jestliže jsem se ztratil při mapové jízdě, musím se opět vrátit do místa, kde jsem ještě věděl, že jedu dobře podle mapy. Ale pokud jsem se ztratil a po určité vzdálenosti se najednou zase v mapě nacházím a jen nevím, zda jsem jel po mapové komunikaci, nemá asi smysl ztrácet drahocenný čas jízdou zpět. Určitě ne na prvních Vašich soutěžích. Pokračujte dál v jízdě po mapě.

 • Když si nevím rady s výběrem nějaké trasy do určitého místa, mohu se do tohoto místa dostat rychleji libovolným způsobem a věřit, že mi sice budou nějaké PK chybět, ale další mapovou jízdu již zvládnu lépe a posunu se v iti blíže k cíli etapy.

 • Pokud mám pocit, že jedu dobře a najednou zjistím, že jsem na nějaký údaj zapomněl nebo ho vynechal, má smysl se vrátit pouze v případě, že to místo je velmi blízko. Pokud je někde dál, nevracejte se, bude Vám chybět čas.

 • Pokud se ztratíte a nejste schopni se vrátit do soutěže, volejte dispečink. Navedeme vás. Budou vám přiděleny trestné body, ale budete pokračovat v soutěži. Trestné body nebudou v takovém počtu, aby vás vyřadili z možnosti zvítězit.

 • Zapisování PK -v průběhu jízdy si zapisujte PK do JV. Než odevzdáte JV v cíli soutěže, máte za úkol z nasbíraných písmen složit smyslupné slovo.

   

 

 

Řešení itineráře - základní informace

 

Podmínkou této soutěže - jedu po hlavní silnici nebo rovně, pokud nebude v itineráři uvedeno jinak. Na šotolinové cesty odbočuji pouze v případě uvedeným v iti. Nikdy neodbočujte do „Zákazu vjezdu“.

 

Odjezd od startu - ČK

 • Během naší práce nám dal startér pokyn ke startu, abychom opustili prostor ČK

 • Hned za ČK zastavíme a dokončíme svou přípravu pro průjezd etapy

 

 

 

Jízda podle mapy

 • V této soutěži je použitý jednoduchý mapový údaj. Jeďte z bodu do bodu, kde je nutné dodržet podmínku – z bodu do bodu jedu vždy nejkratší cestou

 

Body

 • označují se písmeny velké abecedy

 • bodem smím projet pouze tehdy, když mi to nařizuje pokyn v iti

 • žádným bodem nesmím projet mimo uvedené pořadí v iti

 • bodem nesmím projet dvakrát

 

Šipkový itinerář

Do křižovatky přijíždíme ze spodního paprsku a vyjíždíme ve směru šipky. Všechny komunikace mohou být vykresleny tenkou plnou čarou nebo může autor vykreslit hlavní silnici silnější čarou a polní, lesní a veškeré nezpevněné cesty čárkovanou čarou.

 

Pravidlo pro neuvedené křižovatky

Při vlastní jízdě nemusí být v itineráři uvedeny všechny křižovatky které takto reálně projíždíte.

Toto pravidlo nám říká, že neuvedené křižovatky se projíždí po hlavní silnici pokud je vyznačena dopravní značkou (hlavní silnice, hl.silnice s dod. tabulkou s vyznačením tvaru hlavní silnice) a pokud není hlavní silnice vyznačena projíždím křižovatku rovně. Na křižovatce se značkou „Stůj, dej přednost“ nebo „Dej přednost v jízdě“ musí být vždy určen směr výjezdu (tato křižovatka tedy nesmí být „neuvedená“)

 

Jízda dle iti doporučení - jelikož žádné z vozidel nemá kalibrované denní počítadlo km, doporučujeme držet se celkových kilometrů orientačně, ale spíš se soustředit na dílčí km uvedené v iti.

 

 

 

Dávejte pozor na cyklisty. Je jich po trati opravdu mnoho.

 

Hezké zážitky a těšíme se na setkání v cíli.