Rallye Krtely

Datum závodu:8.9.2018
Start závodu:09:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Startovní listina:startovní listina.PDF

Poslání soutěže:

Soutěž je zaměřena na vyzkoušení posádek, získání nových zkušeností v ovládání vozů na uzavřené trati a prožití závodnické atmosféry. Důležité je uvědomění, že soutěžit se má pouze na uzavřených tratích a ne svévolně v obcích a veřejných prostranstvích.  

Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv jedno i dvoučlenná posádka, řidič starší 18 let a s platným ŘP a spolujezdec starší 18 let, s vozidlem opatřeným ochranným bezpečnostním rámem i bez něj. 

Každý jezdec startuje na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. 

S jedním vozem může startovat více jezdců (každý musí podat přihlášku zvlášť. Střídání se na voze je nutné nahlásit dopředu). 

Spolujezdec se může závodu účastnit i jako jezdec. Spolujezdec může být členem jedné i více posádek. Spolujezdce můžete v průběhu soutěže měnit, ale POZOR!!! každý musí být pojištěný, tzn.musí být při podání přihlášky vypsaný v přihlášce. Spolujezdců si můžete přihlásit i několik, i kdyby se následně soutěže neúčastnili, výše startovného ani částka za pojistku se počtem nahlášených spolujezdců nemění. Bez přihlášení spolujezdců, čili následného pojištění nebude NIKDO do závodu vpuštěn.  

Pro start v soutěži je nutná ochranná přilba schváleného typu na hlavě jezdce i spolujezdce, posádka musí být řádně připoutána bezpečnostními pásy (viz pravidla platná pro celý seriál závodů ADCup).  

Během jízdy musí být na voze zavřená všechna okna i dveře (zadní okna mohou být použita k odvětrání, ne však plně otevřena). 

Vozidlo nemusí mít platnou STK, SPZ (RZ), platné emise, zaplacené povinné
ručení a nemusí obsahovat povinnou výbavu dle platného zákona o pozemních komunikacích. Musí však obsahovat 2kg hasící přístroj. Uchycení hasicího přístroje musí být způsobem, který zaručí při nehodě, že se hasicí přístroj neuvolní. Nicméně musí být použitelný okamžitě při potřebě a umístěn v dosahu sedící posádky. Vozidlo musí být vybaveno řezacím nožem na pásy. Opět musí být umístěn tak, aby byl použitelný z pozice sedící připoutané posádky.  Při startu na voze dvoučlennou posádkou, musí být vozidlo opatřeno dvěma kusy řezacího nože. 

Nelze přihlásit vozidlo s otevřenou střechou tzv. Kabriolet, ani vozidlo se střešním oknem (po individuelní dohodě s pořadatelem). 

Pro celou soutěž nejsou povoleny pneu typu slick!!!!! Použité pneumatiky musí mít po celou dobu závodu min. výšku vzorku 1,6mm, pokud nejsou použity pneu určené pro rallye. (v případě použití pneu typu slick-nelisovaná pneu, bez vzorku-se může posádka účastnit závodu s vědomím, že pořadatel nebere dále za tuto posádku odpovědnost, nebude pojišťovnou žádná škodní událost řešena, posádka za škody způsobené odpovídá sama, posádka musí použití pneu Slick oznámit technickému komisaři a podepsat souhlas s podmínkami). 

Důraz bude kladen na kontrolu uchycení baterie, rezervního kola a hasícího přístroje v autě. Do závodu nebude přijato vozidlo s nevhodným uchycením. 

V případě umístění nádrže uvnitř vozu, musí být použit ochranný kryt zachycující případný únik kapaliny do prostoru posádky. Vedení paliva vnitřkem vozu musí být zabezpečeno proti nežádoucímu porušení a následnému úniku paliva. V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout do závodu (zhodnotí technický komisař), tato posádka nemá nárok na vrácení startovného a to ani v poměrné části. 

Další vybavení posádky a vozu musí splňovat podmínky "Pravidel platných pro celý seriál závodů AUTO Design Cup 2018". 

Povinné svícení: 

Po celou dobu závodu není povinnost každého vozidla mít rozsvícené potkávací světlomety.  

Termín a místo: 

Soutěž proběhne (08.09.2018 přejímky)     08.09.2018 (závod) 

Pro admin. kontrolu je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a občanský průkaz spolujezdce. Pro technickou kontrolu je nutné předložit velký technický průkaz nebo sportovní knížku k vozidlu. 

Přihlášky a startovné: 

Startovné:  2.700.-Kč + 500,- pojištění odpovědnosti i úrazu posádky na uzavřených tratích. (Běžná cena za pojištění je 1100,-, v seriálu závodů Auto Design cupu platíte cenu nižší – 500,- KČ a to díky dlouholeté spolupráci a sponzorství pojišťovny HVP). 

Startovné je nutné zaplatit v plné výši včetně pojištění.  

Pořadatel zaplacené startovné nevrací ředitelem vyloučené posádce, ani posádce, která se  řádně a písemně neomluví do zahájení administrativních přejímek. 

Vrácení startovného: pokud se posádka neomluví z účasti na soutěži do doby, kdy bude možno tuto posádku nahradit posádkou novou a to i s možností uzavřít nové pojištění, nebude startovné vráceno a posádka nemá možnost toto nárokovat soudně ani jiným způsobem. 

Přihlášku zasílejte na adresu: AUTO Design, Skuherského 58, 370 01 České
Budějovice. Přihlášku musí doprovázet zaplacené startovné, které se hradí poštovní poukázkou nebo hotově, v plné výši včetně pojištění, ve
firmě AUTO Design PO-PÁ 10:00-17:00. E-mail: autodesign@centrum.cz
.ČSOB a.s.: 235598107; kód banky 0300; variabilní symbol – rodné číslo jezdce;
konst. Symbol  0008.

Možnost přihlášení elektronicky na stránkách www.autodesigncup.cz

Pořadatel nebude přihlášky potvrzovat. Bez zaplaceného startovného nebude
přihláška přijata.

Seznam přihlášených posádek bude zveřejněn na www.autodesigncup.cz

Ředitelství soutěže:

Ředitel soutěže                           Mráz Petr 606 325 812 

Hl. rozhodčí                                Mráz Petr

Výpočetní středisko                    Zemek Martin 

Traťový komisař                         Karel Ladislav 

Technický komisař                      Marchal Jaroslav

Vedoucí RZ                                 Hoďánková Hanička, Marková Monča 

Zdravotnické zabezpečení         ODZS České Budějovice

 

Harmonogram: 

08.09.2018     6:30- 8:30        administrativní přejímka (v centru soutěže) 

08.09.2018     6:30- 8:30        technická přejímka (v centru soutěže) 

08.09.2018     8:45                  rozprava (v centru soutěže) 

08.09.2018     9:15                 start uzavíracího vozu do soutěže (ze

                                              servisního areálu) 

08.09.2018     18:00-19:00    vyhlášení výsledků cca 20min po

                                              dojetí posledního vozu

 

Centrum soutěže: 

Servisní zona. Přilehlá rychlostní zkoušce, viz mapa. 

 

Seznámení s tratí: 

08.09.2018     6:30 – 7:30 hod.   Seznámení s tratí v prvním směru (směr pro

                                                    RZ 1,3,5)

                        7:30 – 8:30 hod.   Seznámení s tratí v opačném směru (směr

                                                   pro RZ 2,4,6)           

 

RZ lze projet pod dohledem pořadatelů, policie a za dodržení pravidel silničního provozu s omezením max. rychlosti na 50km/h !!!   POZOR - trať
nebude uzavřena!!!!! 

Jízda v protisměru RZ je zakázána! Dodržujte časy pro směry najíždění RZ !!! 

Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za
nesportovní chování, tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno!! 

Pohyb posádek na trati RZ před zahájením seznamovacích jízd je přísně
ZAKÁZÁN. Bude-li jakákoliv posádka spatřena na trati mimo dobu vyhrazenou pro sezn. jízdy, bude jí odmítnut start do závodu bez možnosti
vrácení startovného. V případě, kdy nerespektování tohoto zákazu zapříčiní zrušení RZ, bude pořadatel vymáhat ztráty ze zrušení RZ po posádce toto způsobující. RZ je majetkem Lesů ČR a pohyb na této komunikaci je bez uzavírek ZAKÁZÁN, každému kdo vjede do těchto prostor, hrozí pokuta dle lesního zákona až do výše 50.000,-

 

Vypsané třídy: 

A1 – do 1000ccm; A2 – do 1300ccm; A3 – do 1600ccm; A4 – do 2000ccm; A5 2WD – nad 2000ccm;  A5 4WD – nad 2000ccm; A6 - diesel

 

Popis tratě: 

Rychlostní zkouška „KRTELY“ - délka tratě cca 7km. Povrch živičný asfalt, střídání třech různých povrchů asfaltu v jedné RZ.

Plán závodu: RZ bychom chtěli jet třikrát v obou směrech.  (Vše bude záležet na skutečnosti, jak budete jezdit a fungovat, jak nám čas dovolí ;-)  ).  

Celkem RZ : 6  (předpokládaný počet ostrých 42km) 

Po dojetí posledního vozu v RZ 1 během několika minut otočíme směr
a budeme startovat do protisměrné RZ 2. 

Povinné reklamy: 

dodané pořadatelem musí být viditelně vylepeny na všech soutěžních
vozech pod případnou pokutou nebo diskvalifikací ze závodu!! 

 

Generální sponzor: 

AUTO Design-TUNING.cz     České Budějovice

RPKM s.r.o. 

Další sponzoři a partneři 

HVP pojišťovna, CRnet.cz, Toi Toi ČB, Signistav ČB, ODZS záchranná služba,  

Poděkování patří: 

obec Malovice, obec a hasiči Krtely, Zemcheba Chelčice, všem dotčeným
úředníkům, majitelům pozemků aj..

 

Pojištění: 

pojištění zajišťuje HVP a.s.viz Pavidla platná pro celý seriál závodů Auto Design Cup 2018

 

Ubytování a strava: 

Pořadatel ubytování nezajišťuje. V prostoru servisní zóny bude stánek s občerstvením. Ceny přijatelné, obsluha příjemná.              
Pravidla platná pro celý seriál závodů AUTO Design Cup-www.autodesigncup.cz 

Další doplnění nebo změny těchto propozic na www.autodesigncup.cz