Rallysprint Albrechtice n. Vlt.

Datum závodu:16.6.2018
Start závodu:09:00
Výsledky závoduVÝSLEDKY >>
Propozice:propozice.PDF
Startovní listina:startovní listina.PDF
RZ 1, 3, 5

RZ 2, 4, 6

Poslání soutěže:

Soutěž je zaměřena na vyzkoušení posádek, získání nových zkušeností v ovládání vozů na uzavřené trati a prožití závodnické atmosféry. Důležité je uvědomění, že soutěžit se má pouze na uzavřených tratích a ne svévolně v obcích a veřejných prostranstvích.

Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv jedno i dvoučlenná posádka, řidič starší 18 let s platným ŘP a spolujezdec starší 18 let, s vozidlem opatřeným ochranným bezpečnostním rámem i bez něj. Každý jezdec startuje na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. 

S jedním vozem nemohou startovat 2 a více jezdců (soutěž neumožňuje střídat se na jednom voze). Systém soutěže bude: start RZ, průjezd RZ a v cíli RZ posádky počkají na dojezd všech posádek, RZ otočíme do protisměru a pokračujeme v závodě. Po dojetí otočené RZ, v cíli, kde bude zřízena servisní zona, budou mít čas posádky na servis. Poté pojedeme druhou etapu. Celkem za den pojedeme tři etapy. V průběhu soutěže můžete střídat spolujezdce ale POZOR !!!! každý účastník závodu MUSÍ být nahlášen a pojištěn.!!! 

Vozidlo nemusí mít platnou STK, SPZ (RZ), platné emise, zaplacené povinné ručení a nemusí obsahovat povinnou výbavu dle platného zákona o pozemních komunikacích. Musí však obsahovat 2kg hasící přístroj. Uchycení hasicího přístroje musí být způsobem, který zaručí při nehodě, že se hasicí přístroj neuvolní. Nicméně musí být použitelný okamžitě při potřebě a umístěn v dosahu sedící posádky. Vozidlo musí být vybaveno řezacím nožem na pásy, který musí být umístěn tak, aby byl použitelný z pozice sedící připoutané posádky. Důraz bude kladen na kontrolu uchycení baterie (doporučujeme horní držák přes baterii, kotvený v originálním závitu, bateriový popruh), zakrýtého „PLUS“ pólu na baterii, uchycení rezervního kola a hasícího přístroje v autě. Do závodu nebude přijato vozidlo s nevhodným uchycením. V případě umístění nádrže uvnitř vozu, musí být použit ochranný kryt zachycující případný únik kapaliny do prostoru posádky. Vedení paliva vnitřkem vozu musí být zabezpečeno proti nežádoucímu porušení a následnému úniku paliva. V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout do závodu (zhodnotí technický komisař), tato posádka nemá nárok na vrácení startovného a to ani v poměrné části. 

Pro celou soutěž jsou zakázány pneu typu slick!!!!! Použité pneumatiky musí mít po celou dobu závodu min. výšku vzorku 1,6mm, pokud nejsou použity pneu určené pro rallye. (v případě použití pneu typu slick-nelisovaná pneu-se může posádka účastnit závodu s vědomím, že pořadatel nebere dále za tuto posádku odpovědnost, nebude pojišťovnou žádná škodní událost řešena, posádka za škody způsobené odpovídá sama, posádka musí použití pneu Slick oznámit technickému komisaři a podepsat souhlas s podmínkami). Závodu se nesmí účastnit vozidlo s otevřenou střechou tzv. Kabriolet. 

Pro start v soutěži je nutná ochranná přilba schváleného typu na hlavě jezdce i spolujezdce, posádka musí být řádně připoutána bezpečnostními pásy (viz pravidla platná pro celý seriál závodů ADCupu) Během jízdy musí být na voze zavřená všechna okna i dveře (zadní okna mohou být použita k odvětrání, ne však plně otevřena).

Pro administrativní přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a občanský průkaz spolujezdce. Další vybavení posádky a vozu musí splňovat podmínky "Pravidel platných pro celý seriál závodů AUTO Design Cup
2018". 

Povinné svícení:

Po celou dobu závodu nemusí mít vozidlo rozsvícené potkávací světlomety.

Termín a místo:

Soutěž proběhne 16.06.2018 sobota (přejímky i závod)

Přihlášky a startovné:

Startovné: 2.700.-Kč + 500,- pojištění odpovědnosti i úrazu posádky na uzavřených tratích. Startovné je nutné zaplatit v plné výši včetně pojištění.
Přihlášku zasílejte na adresu: AUTO Design, Skuherského 58, 370 01 České Budějovice. Přihlášku musí doprovázet zaplacené startovné, které se hradí poštovní poukázkou, převodem nebo hotově, v plné výši včetně pojištění, ve firmě AUTO Design PO-PÁ 10:00-17:00. E-mail: autodesign@centrum.cz
ČSOB a.s.: 235598107; kód banky 0300; variabilní symbol – rodné číslo jezdce; konst. symbol 0008.
Pořadatel zaplacené startovné nevrací ředitelem vyloučené posádce, ani posádce, která se bez udání důvodu či řádné omluvy nedostaví včas na administrativní resp. technickou přejímku. Pořadatel nebude přihlášky potvrzovat. Bez zaplaceného startovného nebude přihláška přijata. Pořadatel si vyhrazuje přávo nepřijmout posádku do závodu bez udání důvodu, popř. při vyčerpání max.propustnosti. Účast v závodě není možné vymáhat.

Propostnost tratě je omezen !!!!


Seznam přihlášených posádek bude zveřejněn na www.autodesigncup.cz

Ředitelství soutěže:

Ředitel soutěže:                        Mráz Petr 606 325 812
Hl. rozhodčí:                              Koukal Pavel
Výpočetní středisko:                  Zemek Martin
Traťový komisař:                       Karel Ladislav
Technický komisař:                   Koukal Pavel
Vedoucí RZ:                              Hoďánková Hanička, Marková Monika
Zdravotnické zabezpečení:       ODZS České Budějovice


Harmonogram:

16.06.2018 6:30 - 8:30     administrativní přejímka (v servisní zoně)
16.06.2018 6:30- 8:30      technická přejímka (v servisní zoně)
16.06.2018 8:45               rozprava (v servisní zoně)
16.06.2018 9:15               start uzavíracího vozu do soutěže
16.06.2018 ?? vyhlášení výsledků (cca 20min po dojetí posledního vozu soutěže)

Centrum soutěže:

bude upřesněno v PU (soutěž bude probíhat u obce Albrechtice nad Vltavou)

Seznámení s tratí:

16.06.2018 7:00 – 8:30 hod.

RZ lze projet pod dohledem pořadatelů, policie a za dodržení pravidel silničního provozu s omezením max. rychlosti na 50km/h !!! POZOR - trať nebude uzavřena!!!!!
Jízda v protisměru RZ je povolena!
Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování, tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno!!

Pohyb posádek na trati RZ před zahájením seznamovacích jízd je přísně ZAKÁZÁN. Bude-li jakákoliv posádka spatřena na trati mimo dobu vyhrazenou pro sezn. jízdy, bude jí odmítnut start do závodu bez možnosti vrácení startovného. V případě, kdy nerespektování tohoto zákazu zapříčiní zrušení RZ, bude pořadatel vymáhat ztráty ze zrušení RZ po posádce toto způsobující.

Vypsané třídy:

A1 – do 1000ccm; A2 – do 1300ccm; A3 – do 1600ccm; A4 – do 2000ccm; A5-2WD nad 2000ccm; A5-4WD nad 2000ccm; A6 - diesel

Popis tratě:

Bude upřesněno v PU.
Délka tratě cca 5,5km – plánovaný počet RZ 3x v jednom směru, 3x v protisměru - denní etapa. Povrch tratě – asfalt (2/3 tratě asfalt zánovní, širší, 1/3 tratě starší asfalt).
POZOR!!! Komunikace je širší a celá trať je rovinatější, v několika pasážích rychlá (zde budou použity retardéry, za účelem zpomalení).

Hodnocení:

Trestné body: za poražení, odsunutí pneu či kuželu v retardéru i kuželů stojících mimo retardér – 5s.
Otevřená přední boční okna 10s. Nepřipoutání posádky, nepoužití ochranných přileb – diskvalifikace.
Nesportovní chování – diskvalifikace.
Požití alkoholických nápojů, psychotropních a omamných látek – okamžitá diskvalifikace a řešení Policií ČR.
Rozhodnutí bude dle rozhodčího faktu, hlavního rozhodčího závodu a ředitele závodu. Nedodržení stanovených podmínek bude nekompromisně považováno za nesportovní chování. Tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceo !!!

Povinné reklamy:

dodané pořadatelem musí být viditelně vylepeny na všech soutěžních vozech pod případnou pokutou nebo diskvalifikací ze závodu!!

Generální sponzor:

AUTO Design-TUNING.cz České Budějovice
RPKM s.r.o.

Další sponzoři a partneři:

HVP pojišťovna, ODZS Č.Budějovice, CRnet.cz, Toi Toi ČB, AMA-Auto Marchal,
za věcné dary jezdcům – Autochladiče Drhovice

Poděkování:

Obci Albrechtice nad Vltavou, SÚS Písek, dotčeným orgánům spojeným s uzavírkami komunikací a povoleními, které jsou potřebné k uskutečnění soutěže, Policii ČR aj.
Pojištění: viz Pravidla platná pro celý seriál závodů Auto Design Cup 2018

Ubytování a strava:

Pořadatel ubytování nezajišťuje. V prostoru servsní zony bude stánek s občerstvením. Ceny přijatelné, obsluha příjemná.
Pravidla platná pro celý seriál závodů AUTO Design Cup-www.autodesigncup.cz

Další doplnění nebo změny těchto propozic na www.autodesigncup.cz